• youtube (1)
sahypa_banner

OEM we ODM hyzmaty

Oem prosesi

Saklanan güller üçin OEM hyzmatyny edýäris.Müşderi gönüden-göni dizaýn ýa-da nusga bilen üpjün edýär, berlen dizaýna ýa-da nusga esasynda nusga alýarys, nusga OK tassyklanandan soň, müşderiler köpçülikleýin önümçilik üçin sargyt edip bilerler.Developmenthli ösüş prosesinde inerenerimiz dizaýna ýa-da nusga üns berer, has gowy dizaýn ýa-da giňişligi gowulaşdyrsa, iň gowy netijä gelmek üçin müşderi bilen wagtynda habarlaşarys.

OEM & ODM hyzmaty (1)
OEM & ODM hyzmaty (2)

Odm prosesi

Saklanan güller üçin hem ODM hyzmatyny hödürleýäris , Müşderi häzirki dizaýnlarymyzdan saýlap biler ýa-da asyl ideýasyny ýa-da maksadyny gönüden-göni bize habar berer, müşderiniň tassyklamasy üçin taýýar maglumatlara esaslanyp dizaýn ederis.Processhli prosesiň dowamynda önümiň hiline ileri tutarys, şol bir wagtyň özünde maksat bazaryndaky gümrük we endikleri we gadaganlyklary göz öňünde tutarys, önümiň maksat bazarynda oňat satylmagyny üpjün ederis.Diňe isleýän zadyňyzy bize habar bermeli, galanlaryny bize goýuň!